Home

Colofon

Ontwikkelaar

De website werd ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse Overheid, oorspronkelijk ontwikkeld vanuit de afdeling Mondgezondheid en Maatschappij van de Universiteit Gent, en nadien ingekanteld de werking van het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid "GezondeMond", welke de meest relevante tandheelkundige actoren verenigd: KULeuven, Ugent, Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen (VBT) en het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT, penhouder). Hierbij werden zij ondersteund door een groep van deskundigen en veldwerkers. Met vragen en bemerkingen betreffende de website en de informatie op de website kunt u terecht bij de vakgroep Mondgezondheid en Maatschappij:

Mondgezondheid en Maatschappij
UZ Gent, De Pintelaan 185 P8, 9000 Gent

Financiering

De campagne wordt gefinancierd en opgevolgd door de Vlaamse overheid.

Onderhoud

Het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid heeft de opdracht de website te onderhouden en actualiseren. De specifieke uitwerking hiervan wordt uitgevoerd binnen het departement Mondgezondheid en Maatschappij (UGent)

Heeft u vragen over Ieders Mond Gezond

Heeft u vragen over de website of het project, of hebt u enkele leuke ideeën die u met ons wil delen. Neem dan contact op met Martijn Lambert

 


<< Terug