Home » Naar de tandarts » Betalen bij de tandarts

Hoe werkt het systeem in België?

Niet iedere tandarts vraagt dezelfde prijs voor dezelfde behandeling. De prijzen die de tandartsen hanteren zijn afhankelijk van de conventie.

Wat is conventietarief?

Conventietarieven zijn prijzen die afgesproken zijn tussen de regering, ziekenfondsen en tandartsen. Tandartsen kunnen kiezen of ze zich houden aan de vaste prijzen of niet. Als een tandarts de conventie aanvaard zijn ze volledig geconventioneerd. Volledig geconventioneerde tandartsen houden zich aan RIZIV-tarief. Gedeconventioneerde tandartsen hoeven zich nooit aan deze tarieven te houden. Zij kunnen zelf bepalen welke prijzen ze vragen. Hoewel ze gedeconventioneerd zijn, staat het hun nog steeds vrij om voor conventietarief te kiezen voor bepaalde patienten. 

Je kan ook partieel geconventioneerd zijn, waarbij je 3/4 de van de tijd aan conventietarief werkt. Je kan het steeds vragen aan de tandarts of hij aan conventietarief werkt, meestal hangt het ook uit in de wachtzaal. Als je een afspraak maakt aan de telefoon kan je het ook vragen.

De conventie honoraria zijn vastgelegd en ook steeds te raadplegen op de website van het RIZIV.  Afhankelijk van het statuut dat je hebt bij de mutualiteit krijg je meer of minder terugbetaald.

Wat betekent je statuut bij de mutualiteit?

Een gewoon statuut heeft meestal een tussenkomst van 80% van de behandelingen binnen de nomenclatuur.

Er bestaat een regeling van de verhoogde tegemoetkoming, waarbij een heleboel behandelingen 100% worden terugbetaald. (Het WIGW- en het OMNIO-statuut bv. zijn opgegaan in de regeling verhoogde tegemoetkoming.) Het remgeld wordt dus gereduceerd tot nul, tenzij bij een paar uitzonderingen, bv. Radiologie, protheses, extracties onder de 53 jaar.

Voor kinderen onder de 18 jaar zijn alle geconventioneerde behandelingen volledig terugbetaald door de mutualiteiten. Tevens hebben alle kinderen recht op regel derde betaler, waarbij de mutualiteiten rechtstreeks het bedrag overmaken naar de tandartsen toe. Bij geconventioneerde tandartsen komt dit er dus op neer dat er geen remgeld moet betaald worden.

Wat betekent 'binnen de nomenclatuur'?

Alle behandelingen die de tandarts kan uitvoeren kunnen opgedeeld worden in twee groepen.

1. De behandelingen binnnen de nomenclatuur.

Dit zijn de behandelingen waarvoor het ziekenfonds in tussenkomt. Aan iedere behandeling is een bepaald nummer toegekend met een vaste prijs. Deze prijs wordt dan het conventietarief genoemd.

Welke behandelingen vallen dan binnen de nomenclatuur?
Enkele voorbeelden: preventieve mondonderzoeken, raadplegingen, RX-foto's, vullingen en wortelkanaalbehandelingen, protheses vanaf 50 jaar, tanden trekken vanaf 53 jaar...

2. De behandelingen buiten de nomenclatuur

Er is geen tussenkomst van de mutualiteiten voor de behandelingen buiten de nomenclatuur. De tandarts bepaalt zelf de prijs.

Dit zijn enerzijds de 'luxe' behandelingen zoals: kroon- en brugwerk, tandblekingen, implantaten, ....

Maar ook extracties (tanden trekken) onder de 53 jaar, tandprothesen onder de 50 jaar, orthodontie (blokjes of een beugel) zijn niet terugbetaald door de mutualiteiten.

Wat betekent het nomenclatuurnummer op mijn getuigschrift?

Hoe gaat een betaling bij de tandarts meestal in zijn werk?

De patiënt is in regel met het ziekenfonds. Hij betaalt zelf de volledige behandeling of consultatie bij de tandarts en krijgt een getuigschrift voor verstrekte hulp mee (groen, wit of oranje briefje). Dit briefje geeft de patiënt af aan het ziekenfonds, dat de kosten zal terugbetalen behalve het remgeld. Het remgeld is het deeltje van de kosten waar de mutualiteiten niet in tussenkomen, het is de eigen opleg.

Voorbeeld: Mevrouw De Schrijver gaat op controle, de tandarts doet een mondonderzoek. Dit kost €62.05. Mevrouw De Schrijver betaalt dit bedrag en krijgt haar briefje mee. Het ziekenfonds betaalt €58,5 terug. Op het einde van de rit heeft mevrouw De Schrijver ongeveer €3,5 betaald. 

Het mondzorgtraject

Om de mensen aan te moedigen om jaarlijks op controle te komen heeft de regering beslist het mondzorgtraject in te voeren.

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.

Voorbeeld: Meneer Ognyanov is vorig jaar niet bij de tandarts geweest. Vandaag gaat hij bij de tandarts voor een vulling te plaatsen. Het ziekenfonds zal voor deze vulling minder terugbetalen dan voorheen. Zijn persoonlijk aandeel, het remgeld, zal verhogen.

Let op! Het tandzorgtraject geldt niet voor preventieve zorgen, zoals een controle of een raadpleging.

 


<< Terug