Home » Naar de tandarts » Betalen bij de tandarts

OCMW Antwerpen

Deze mensen kunnen een aanvraag voor een medische waarborg doen bij het sociaal centrum Plein. Hierbij moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldoen:

  • Verblijvend op het grondgebied van Antwerpen
  • Weinig financiele middelen bezitten (dit wordt vastgesteld d.m.v. een huisbezoek)
  • Geen of tijdelijke verblijfsvergunning
  • Medische hulp is dringend en noodzakelijk

Deze laatste voorwaarde wordt vooraf vastgesteld door een adviserend arts van het OCMW, of kan vastgesteld worden door een externe arts b.v. uit wijkgezondheidscentra of Dokters van de wereld. Op basis van dit advies wordt een attest opgemaakt. 

Bij een positief advies wordt de medische waarborg goedgekeurd voor de periode van één maand. In deze maand is het de bedoeling dat de personen een vaste huisarts kiezen. Wanneer dit in orde is krijgen ze meestal een medische waarborg voor een periode van zes maanden. De vaste huisarts zal steeds moeten doorverwijzen naar andere zorgverstrekkers, in dit geval naar de tandarts. Het is de bedoeling dat dit enkel gebeurt in dringende en medische noodzakelijke gevallen. 

De persoon zal nu naar een tandarts naar keuze kunnen gaan met het bewijs van medische waarborg. De rekening van de behandeling wordt door de tandarts naar het OCMW opgestuurd. Alle informatie staat op het document, voor de tandarts is dit eveneens een betalingsgarantie. 

Sociaal Centrum Plein
Larmonièrestraat 137
2018 Antwerpen
Tel. 092928330
Sc.plein@ocmw.antwerpen.be


<< Terug