Home » Naar de tandarts » Betalen bij de tandarts

Geen eID, geen verblijfsrecht?

Wat als personen geen eID hebben en geen verblijfsrecht in België hebben?

Ondanks dat deze mensen illegaal in het land verblijven hebben ze nog steeds recht op medische zorg. Deze wordt gewaarborgd door een Koninklijk besluit ‘Dringende medische hulp’ (KB 12.12.96 ). Dringende Medische Hulp kan preventief zijn (= bedoeld om erger te voorkomen). Maar de hulp kan ook bedoeld zijn om een ziekte te behandelen of te genezen (= curatief).

De werking van dit KB wordt uitgevoerd door de plaatselijke OCMW’s en dit kan verschillen per regio. We geven hier de werking van OCMW Gent, Leuven en Antwerpen mee.

1. Gent

2. Antwerpen

 


<< Terug