Home » Naar de tandarts » Betalen bij de tandarts

Betalingsmoeilijkheden?

Heb je een geldige identiteitskaart maar is het moeilijk om het volledige bedrag te betalen bij de tandarts? Er zijn een aantal mogelijkheden om hiervoor een oplossing te vinden.

Regel Derde Betaler

Bij de regel derde betaler (RBD) gaat de tandarts alles, behalve het remgeld, rechtstreeks aan de mutualiteiten vragen. De tandarts zal de getuigschriften zelf bijhouden en opsturen naar de ziekenfondsen.  Als je met RBD betaalt, geef je enkel je persoonlijke opleg (remgeld) aan de tandarts.

Voorbeeld: De tandarts doet een mondonderzoek, dit kost €62,05. Hij past de RDB toe, en vraagt €3,5 remgeld aan zijn patiënt. De rest van het bedrag (€58,22) krijgt de tandarts van het ziekenfonds.

RBD mag niet bij iedereen toegepast worden, RBD kan bij:

  • Kinderen tot 18 jaar
  • Mensen met een WIGW-statuut, ze hebben een verhoogde tegemoetkoming. De mutualiteitscode eindigt op een een -1.
  • Mensen met een normaal statuut, die chronisch ziek zijn.
  • Instellingen geestelijke gezondheidszorg
  • Verzorgingsinstellingen voor kinderen, bejaarden en mindervaliden
  • Voor bepaalde behandelingen kan het steeds bv. protheses, stomatologie, parodontologie,..

OCMW

Indien de medische kosten niet gedragen kunnen worden, kan er beroep gedaan worden op het OCMW voor een eenmalige tussenkomst in de behandeling of voor een afbetalingsplan. De tandarts moet een kostenraming maken, deze motiveren en doorgeven aan het OCMW. Als het behandelplan wordt goedgekeurd krijgt de tandarts een schriftelijke goedkeuring voor een exact bedrag. De werking hiervan, hoelang het duurt voor een goedkeuring te krijgen,... is afhankelijk van OCMW tot OCMW.

 


<< Terug