Home » Naar de tandarts » Betalen bij de tandarts

FEDASIL

Geen geldige identiteitskaart, maar wel een verblijfsvergunning?

Asielzoekers in procedure vallen onder de bevoegdheid van FEDASIL.

Fedasil betaalt alle behandelingen met RIZIV-nomenclatuur aan conventietarief. Er moet geen remgeld betaald worden. Tanden trekken onder de leeftijd van 53 jaar is eveneens volledig terugbetaald. In principe worden protheses (eenvoudige tandvervanging) niet betaald, tenzij het kauwvermogen ernstig is aangetast. De betaling door Fedasil is afhankelijk van de situatie van de asielzoeker.

1. Verblijvend in een collectief opvangcentrum

Het arts in het centrum verwijst zelf en maakt een afspraak bij de tandarts. Het centrum zelf geeft per afspraak een requisitorium mee. Dit requisitorium is de betalingsgarantie van Fedasil naar de tandarts toe. De tandarts stuurt dan het getuigschrift samen met het requisitorium naar het opvangcentrum. Deze betaalt dan normaal gezien binnen twee maanden. Als er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden gebeurt dit telkens via een verantwoordelijke van het centrum.

2. Verblijvend in een lokaal opvanginitiatief

Dit zijn vaak gezinnen die door een OCMW gehuisvest worden in sociale woningen. Fedasil is nog steeds verantwoordelijk voor medische kosten. Het requisitorium wordt uitgeschreven door een maatschappelijk werker van het OCMW. Dit document wordt dan samen met het getuigschrift opgestuurd naar de maatschappelijk werker van het OCMW. Hier gebeurt de betaling eveneens binnen twee maanden. Als er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden moet er telkens een nieuw requisitorium aangevraagd worden bij het OCMW.

3. Verblijvend buiten de opvangstructuren

Dit zijn mensen die nog steeds onder de bevoegdheid van FEDASIL vallen, maar hun huisvesting op eigen initiatief hebben gevonden. Er is nog steeds een requisitorium nodig als betalingsgarantie voor de tanadarts. Deze kan je aanvragen aan de hoofdkantoren van Fedasil in Brussel:

Cel centralisatie medische kosten
Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
02 213 43 00 (NL)
02 213 43 25 (F)
Fax 02 213 44 12
medic@fedasil.be

Het getuigschrift moet dan samen met het requisitorium opgestuurd worden naar hetzelfde hoofdkantoor.

Het aanvraagformulier voor een requisitorium.

 


<< Terug