Home » Over de mond » De gezonde mond

10-21 jaar

Tweede wisselfase

Na het doorbreken van de eerste blijvende maaltand achteraan in de mond en het  wisselen van de bovenste en onderste snijtanden is het even windstil in het wisselgebit, tot de leeftijd van 10 jaar. Van dan af zullen ook de resterende 12 melktanden gewisseld worden tot de leeftijd van 12-13 jaar. De melkmolaren worden vervangen door twee voorkiezen of premolaren, en de melkhoektanden door de definitieve hoektanden. Naast het wisselen van de melktanden breekt helemaal achteraan  de tweede blijvende maaltand door. Naar analogie aan de eerdere ‘zesjaarsmolaar’ wordt deze tweede kies de ‘twaalfjaarsmolaar’ genoemd. Hierna is het opnieuw zes jaar wachten tot de leeftijd van 17-18 jaar vooraleer een derde maaltand op het toneel verschijnt, namelijk de verstandskies of wijsheidstand. Met de wijsheidstanden meegerekend bestaat het volledig volwassen gebit dus uit 32 tanden.

Wijsheidstanden

Wanneer de wijsheidstanden aanwezig zijn, breken zij meestal door tussen 17 en 21 jaar. Het is zeker niet zo dat wijsheidstanden sowieso verwijderd moeten worden omdat ze overbodig zouden zijn. Wanneer de tand voldoende plaats heeft om door te breken, kan deze zeker levenslang behouden blijven, een probleemloze tand heb je immers nooit ‘te veel’. Bij veel jongvolwassenen worden deze verstandskiezen echter wel regelmatig weggenomen wegens plaatsgebrek of een verkeerde doorbraakrichting. Soms breken wijsheidstanden maar half door, waardoor vuil en etensresten onder het tandvlees terecht kunnen komen en daar aanleiding geven tot irritatie of ontsteking, pericoronitis genaamd. Deze ontsteking kan bijzonder pijnlijk zijn en komt vaak op tijdens periodes van stress of verminderde weerstand.


<< Terug