Home » Over de mond » De gezonde mond

6-10 jaar

Zes jaar: de eerste wisselfase

Vanaf zesjarige leeftijd begint de eerste melktand uit te vallen, en verschijnen de eerste blijvende tanden. Opgelet, de eerste blijvende tand die doorbreekt of erupteert is vaak de eerste grote maaltand (kies) of ‘zesjaarsmolaar’! Aangezien deze tand achter de laatste melktand doorbreekt, zal bij zijn doorbraak géén melktand uitvallen. Wanneer een zesjarige klaagt over een gevoel van druk achteraan in de mond, dan is de kans reëel dat het gaat om een doorbrekende maaltand. Maar raadpleeg bij twijfel toch zeker je tandarts, want ook een gaatje in één van de melktanden kan de pijn veroorzaken. 

Bovenaan op de foto zie je de eerste blijvende maaltand in de onderkaak, zowel links als rechts. Let vooral ook op het kleurverschil tussen de blijvende tand en de veel wittere melktanden, maar dit is perfect normaal!

 

Help, mijn kind zijn tanden zijn te groot!

Vaak gebeurt het dat de eerste blijvende snijtanden als het ware ‘scheef’ doorbreken, zeker in de onderkaak. In de bovenkaak lijken de snijtanden dan weer vaak ‘te groot’, waardoor sommige kinderen en ouders zich schamen over wat zij ‘konijnentanden’ noemen. Meestal is er echter geen enkele reden tot paniek!

Het is belangrijk te weten dat de tandkroon niet meer ‘groeit’ tijdens en na de doorbraak, het is te zeggen, de afmetingen van de kroon staan al vast vooraleer de tand in de mond doorbreekt en veranderen niet meer. Het kind heeft dus eigenlijk even grote tandkronen als zijn ouders, maar het hoofd en aangezicht zijn nog niet volgroeid. Deze tijdelijke wanverhouding zorgt er dus voor dat de tanden bij een kind veel groter lijken, maar dit vormt op de leeftijd van zes jaar uiteraard geen reden om in te grijpen.

Opletten voor duimzuigen!

Wanneer tanden doorbreken (erupteren), blijven ze doorbreken tot ze contact maken met de tanden in de andere kaak. Wanneer een kind echter zeer vaak een duim, maar ook een fopspeen (tut) of ander voorwerp, in de mond steekt, zullen de tanden nooit de kans krijgen om naar elkaar toe te groeien en ontstaat een open beet (zie foto onder). Door het openstaan van de tanden zal bij spreken en slikken de tong in deze ruimte geperst worden. Er ontstaat een foutief slikpatroon en vaak zal dit ook gepaard gaan met spraakproblemen (lispelen). Hier is een tandartsbezoek zeer sterk aan te bevelen, eventueel in combinatie met logopedie.  De tandarts zal het kind en de ouders aanbevelen om te stoppen met duimzuigen en,/of het fopspeen niet meer te gebruiken. Bij succes kunnen de tanden spontaan naar elkaar toegroeien en verdwijnt de open beet.


<< Terug